Hlavné menu

Členky a členovia pracovnej skupiny (prípravného tímu)

PETER GURÁŇ / Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
vedúci pracovnej skupiny

JURAJ KUBICA / Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
konzultant pre Metodiku tvorby verejných stratégií

VALÉRIA BANKÓOVÁ / Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
konzultant pre implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj (zánik mandátu)

MÁRIA MILKOVÁ / Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
konzultantka pre Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík

MILADA BOHOVICOVÁ / Koalícia pre deti Slovensko

EMÍLIA BEZÁKOVÁ / Liga ochrany detí

JANKA DIVINCOVÁ / Sekretariát Výboru pre deti a mládež

SANDRA FISCHEROVÁ / Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

KATARÍNA DEÁKOVÁ / Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

RENATA BRENNEROVÁ / Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

ZORA TURANCOVÁ / Ministerstvo kultúry SR

HANA RAJKOVIČOVÁ / Ministerstvo zdravotníctva SR

MARIÁN FILČÍK / Ministerstvo spravodlivosti SR

DANA TURBOVÁ / Ministerstvo vnútra SR

CSILLA KRNÁČOVÁ / Ministerstvo dopravy a výstavby SR

MIRIAM STANKOVÁ / Ministerstvo financií SR

MIRIAM FECENKOVÁ, ROMANA HOMOLOVÁ / Ministerstvo hospodárstva SR

ZUZANA ČAHOJOVÁ / Ministerstvo obrany SR

LUCIA THUMOVÁ / Ministerstvo životného prostredia SR

MILAN KOLLÁR / Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

VÁCLAV JAVŮREK / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

PATRÍCIA PATKAŇOVÁ / Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

MILUŠA BUDAYOVÁ / úrad Komisárky pre deti

ZUZANA STAVROVSKÁ / Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

LENKA BODNÁROVÁ / Kancelária verejnej ochrankyne práv (zánik mandátu)

MARIÁN MESÁROŠ / Slovenské národné stredisko pre ľudské práva


 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk