Hlavné menu

Zasadnutia výboru

Zasadnutie 19. marca 2024

Zasadnutie 20. decembra 2023

  • Záznam per rollam
  • Uznesenie výboru č. 74/2023 k Informácii o napĺňaní priorít, špecifických cieľov a opatrení vyplývajúcich z Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore a Akčného plánu k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 - 2023

Zasadnutie 27. júna 2023

Zasadnutie 21. marca 2023

Zasadnutie 13. decembra 2022

Zasadnutie 5. októbra 2022

Zasadnutie 28. júna 2022

Zasadnutie 3. mája 2022

Zasadnutie 30. novembra 2021

Zasadnutie 21. septembra 2021

Zasadnutie 4. mája 2021

Zasadnutie 8. decembra 2020

Zasadnutie 3. decembra 2019

Zasadnutie 18. júna 2019

Zasadnutie 22. novembra 2018

Zasadnutie 28. júna 2018

Zasadnutie 25. apríla 2018

Zasadnutie 12. septembra 2017

Zasadnutie 5. júna 2017

Zasadnutie 5. decembra 2016

Zasadnutie 29. septembra 2016

Zasadnutie 17. júna 2016

Zasadnutie 29. októbra 2015

Sem vložte text

Zasadnutie 9. júna 2015

Zasadnutie 10. marca 2015

Zasadnutie 30. septembra 2014

Závery

Hlasovanie per rollam

Zasadnutie 10. marca 2014

Zasadnutie 19. novembra 2013 (pokračovanie zasadnutia z 28. októbra 2013)

Materiály

Závery

Zasadnutie 28. októbra 2013

Materiály

Závery

Zasadnutie 19. apríla 2013

Materiály


Závery

Zasadnutie 14. februára 2013

Materiály

Závery

Zasadnutie 11. októbra 2012

Materiály


Záznam a závery

Zasadnutie 10. septembra 2012

Materiály

Záznam a závery

Zasadnutie 12. januára 2012

Materiály

Záznam a závery

Zasadnutie 16. augusta 2011

Materiály

Záznam a závery

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk