Hlavné menu

Praxou k zamestnaniu

Od septembra 2015 môžu zamestnávatelia, ktorí vytvoria pracovné miesto na polovičný pracovný úväzok pre mladého nezamestnaného do 29 rokov, požiadať úrad práce o finančný príspevok na mentorované zapracovanie a prax. Úrad prepláca 95 % celkovej ceny práce daného uchádzača počas deviatich mesiacov a prispieva aj na mzdu mentora a úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaním, zapracovaním a praxou. Na národný projekt „Praxou k zamestnaniu“ je vyčlenených päťdesiat miliónov eur, vďaka ktorým získa prax približne 16-tisíc evidovaných nezamestnaných.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Cieľové skupiny:

  • uchádzači o zamestnanie do 25 rokov, ktorí sú evidovaní na úrade práce minimálne 3 mesiace a nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave,
  • uchádzači o zamestnanie do 29 rokov, ktorí sú evidovaní na úrade práce minimálne 6 mesiacov.


Informácie pre zamestnávateľov

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk