Hlavné menu

Kontakty

Meno a priezvisko

Tel. číslo

Email

Verejní

poskytovatelia SS

Neverejní

poskytovatelia SS

Steinerová Elena, Ing.

vedúca oddelenia

-

elena.steinerova@employment.gov.sk

Belanová Jana, Mgr.

02/2046 2101

jana.belanova@employment.gov.sk

E, I

S, okrem SED*

Benková Tatiana, Mgr.

02/2046 2155

tatiana.benkova@employment.gov.sk

D, G,

Š, T, Ť, V

I, G, M,

T, Ť, V

Čajdíková Eva, PhDr.

02/2046 2171

eva.cajdikova@employment.gov.sk

L, Ľ

C, Č,

D, Ď

Kissová Sylvia, Mgr.

02/2046 2166

sylvia.kissova@employment.gov.sk

A, B, C, Č,

N, O

A, F, Š

Sághy Jana, Mgr.

pozor zmena

02/2046 2175

jana.saghy@employment.gov.sk

F, J, H, CH, M, U, Z, Ž

E, CH, J, L, SED*, U, Z, Ž

Sivák Marek, Ing.

02/2046 2170

marek.sivak@employment.gov.sk

K, S

B, H, K, O

Stašová Jana, Ing.

02/2046 2198

jana.stasova@employment.gov.sk

P, R

N, P, R

*Stredisko evanjelickej diakonie

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk