Hlavné menu

Medzinárodná organizácia práce

Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organization) je špecializovaná agentúra Organizácie spojených národov, ktorá sa usiluje o presadzovanie sociálnej spravodlivosti a medzinárodne uznávaných ľudských, pracovných a sociálnych práv. Bola založená v roku 1919 v rámci Versailleského mierového procesu a v roku 1946 bola ako prvá prijatá do systému Organizácie Spojených národov.

Organizácia sídli v Ženeve, oficiálnymi jazykmi sú anglický a francúzsky jazyk. Ďalšími úradnými jazykmi sú aj španielsky, arabský, nemecký, ruský a čínsky jazyk. Členmi edzinárodnej organizácie práce môžu byť len štáty, v súčasnosti ich je 183.

Základné informácie o Medzinárodnej organizácii práce

Oficiálna stránka Medzinárodnej organizácie práce

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk