Hlavné menu

Organizácia spojených národov

Organizácia spojených národov prijala Slovenskú republiku za svojho člena dňa 19. januára 1993 ako jedeného z nástupníckych štátov Českej a Slovenskej federatívnej republiky (ČSFR). Napriek tomuto faktu patrí Slovensko (ako súčasť bývalého Československa) medzi zakladajúcich členov OSN. Od svojho prijatia do OSN v roku 1993 sa Slovenská republika aktívne zapája do všetkých kľúčových oblastí činnosti OSN.

Slovenská republika sa stala členom 54-člennej Hospodárskej a sociálnej rady OSN v rokoch 2010 – 2012, kam bola zvolená 26. októbra 2009 po prvý raz vo svojej histórii na 64. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Zvolenie do Rady predstavuje pre Slovensko novú možnosť aktívne sa zapojiť do multilaterálnych procesov v oblasti hospodárskej a sociálnej agendy OSN.

Oficiálna stránka Organizácie spojených národov

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk