Hlavné menu

Práva nadobudnuté od 1. 1. 2021

Spojené kráľovstvo 1. januára 2021 opustilo jednotný trh a colnú úniu EÚ a stratilo všetky práva a výhody, ktoré malo ako členský štát EÚ. Medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ sa skončí voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu .

Od 1. januára 2021 sa bude vykonávať Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (ďalej len „dohoda“), ktorá sa v zásade vzťahuje na osoby - občanov SR, ktorí odišli do UK po 31.12.2020.

Text dohody nájdete na webovej stránke: Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom | Európska komisia (europa.eu)

Bližšie informácie o právach, ktoré vyplývajú z dohody .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk