Hlavné menu

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)

Cieľom strediska je pomoc Komisii pri povzbudzovaní, podporovaní a rozvoji odborného vzdelávania a štúdia popri zamestnaní na úrovni spoločenstva. Na tento účel v rámci postupov stanovených spoločenstvom, prispieva stredisko pomocou svojich vedeckých a technických činností k zavedeniu spoločnej politiky odborného vzdelávania.

Hlavnými úlohami strediska je:

  • zostavovať vybranú dokumentáciu súvisiacu najmä so súčasnou situáciou, najnovším rozvojom a výskumom v dotknutých oblastiach a vo veciach systému odborného vzdelávania,
  • prispievať k rozvoju a koordinácii výskumu v týchto oblastiach,
  • šíriť všetku potrebnú dokumentáciu a informácie,
  • povzbudzovať a podporovať akékoľvek podnety, ktoré by pravdepodobne mohli uľahčiť spoločne dohodnutý prístup k problémom odborného vzdelávania,
  • poskytovať fórum pre všetkých dotknutých.


Činnosť strediska sa zaoberá najmä problémom aproximácie štandardov odborného vzdelávania s cieľom vzájomného uznávania osvedčení a iných dokladov potvrdzujúcich ukončenie odborného vzdelávania.

Riadiace orgány strediska sú riadiaca rada, predsedníctvo a riaditeľ. Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania má sídlo v gréckom meste Thessaloniky .

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania - CEDEFOP

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk