Hlavné menu

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

Všeobecným cieľom inštitútu je prispievať k presadzovaniu rodovej rovnosti a posilňovať ju vrátane uplatňovania rodového hľadiska vo všetkých politikách Spoločenstva a z nich vyplývajúcich vnútroštátnych politikách. Bojuje proti diskriminácii z dôvodu pohlavia a zvyšuje povedomie o rodovej rovnosti medzi občanmi EÚ poskytovaním technickej pomoci inštitúciám Spoločenstva, najmä Komisii, a orgánom členských štátov.

K základným úlohám inštitútu patria:

  • zber a analýza porovnateľných údajov o otázkach rovnosti mužov a žien,
  • tvorba metodických nástrojov určených predovšetkým na pomoc pri začleňovaní otázok rodovej rovnosti do všetkých oblastí politiky,
  • uľahčovanie výmeny osvedčených postupov a podpora komunikácie medzi zainteresovanými stranami,
  • zvyšovanie povedomia verejnosti o otázkach rodovej rovnosti.


Riadiace orgány inštitútu sú: správna rada, fórum odborníkov, riaditeľ a jeho personál. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť má sídlo v litovskom meste Vilnius .

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť - EIGE

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk