Hlavné menu

Koordinácia - Harmonizácia

Koordinácia ponecháva národné systémy nedotknuté, z čoho vyplýva, že rozdiely medzi národnými systémami zostávajú. Nahradzuje však tie národné predpisy, ktoré znevýhodňujú migrujúcich pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby .
Koordinácia sa zaoberá ochranou osôb, na ktoré sa právne predpisy ES vzťahujú. Práve toto je podstatným prvkom koordinácie. Definícia pojmu „koordinácia" je dôležitá hlavne tam, kde vznikajú otázky, či dané opatrenie je koordinačné, alebo harmonizačné.

Harmonizácia je súbor medzinárodných ustanovení, zameraných na členské štáty, ktorých cieľom alebo povinnosťou je zabezpečiť, aby tieto členské štáty prispôsobovali svoje národné právne systémy požiadavkám harmonizačných ustanovení.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk