Hlavné menu

Legislatíva

Právne predpisy uplatňované v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia


Konsolidované znenia


Účinné od 1. januára 2014


Účinné od 8. januára 2013


Účinné od 28. júna 2012


Účinné od 11. januára 2011


Účinné od 1. mája 2010


Nariadenie, týkajúce sa príslušníkov tretích krajín

Účinné od 1. januára 2011

Rozhodnutia, týkajúce sa štátov EHP a Švajčiarska


Platnosť od 1. januára 2015


Platnosť od 1.apríla 2012


Platnosť od 1. júna 2012


Platnosť od 1. februára 2013


Pôvodné právne predpisy v oblasti koordinácie

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk