Hlavné menu

Databázy judiaktúry SD EÚ a legislatívy EÚ

  • Eurlex - prístup k právu Európskej únie, pravidelne aktualizovaná databáza judikatúry Súdneho dvora EÚ
  • CURIA - oficiálna stránka Súdneho dvora Európskej únie, obsahujúca aj historickú judikatúru v jazykoch členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004
  • trESS - databáza - prepojenie ustanovení koordinačných nariadení s rozhodnutiami Súdneho dvora EÚ a rozhodnutiami Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia
  • CCVista Translation Database - databáza obsahuje právne predpisy EÚ v jazykoch členských štátov
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk