Hlavné menu

Zasadnutia výboru

Zasadnutie 16. júna 2022

Zasadnutie 29. marca 2022

Zasadnutie 8. decembra 2021

Zasadnutie 28. septembra 2021

Zasadnutie 27. apríla 2021

Zasadnutie 4. decembra 2020

Hlasovanie per rollam

Zasadnutie 13. novembra 2019

Závery a uznesenia

Zasadnutie 11. júna 2019

Závery a uznesenia

Zasadnutie 29. novembra 2018

Závery a uznesenia

Zasadnutie 29. júna 2018

Závery a uznesenia

Zasadnutie 9. apríla 2018

Závery a uznesenia

Zasadnutie 30. novembra 2017

Závery a uznesenia


Zasadnutie 2. decembra 2016

Závery a uznesenia

Zasadnutie 30. septembra 2016

Závery a uznesenia

Zasadnutie 6. júna 2016

Závery a uznesenia

Zasadnutie 20. októbra 2015

Závery a uznesenia

Zasadnutie 23. apríla 2015

Závery a uznesenia

Zasadnutie 20. novembra 2014

Materiály

Závery a uznesenia

Zasadnutie 29. septembra 2014

Závery a uznesenia

Zasadnutie 28. januára 2014

Závery a uznesenia

Hlasovanie per rollam

Uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 34 zo dňa 16. decembra 2013 uplatnením procedúry per rollam k materiálu Návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.

Uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 33 zo dňa 24. októbra 2013 uplatnením procedúry per rollam k zriadeniu odbornej pracovnej skupiny pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím.

Zasadnutie 17. apríla 2013

Závery a uznesenia

Zasadnutie 4. februára 2013

Materiály

Závery a uznesenia

Zasadnutie 17. septembra 2012

Závery a uznesenia

Tematické zasadnutie 21. februára 2012

Materiály

Závery

Zasadnutie 16. januára 2012

Materiály

Zasadnutie 10. novembra 2011

Materiály

Závery a uznesenia

Zasadnutie 6. septembra 2011

Materiály

Závery a uznesenia

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk