Hlavné menu

IS SOS – Vypĺňanie hlásenia o žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby P05, alebo hlásenia o žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby O05, V05

Textový prepis

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk