Hlavné menu

Usmernenie k zúčtovaniu pre zariadenia krízovej intervencie 2021

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na predloženie výkazov za 4. štvrťrok 2021 k poskytnutému finančnému príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona o sociálnych službách a v nocľahárni podľa § 78aa zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2021 a k Záverečnému zúčtovaniu za rozpočtový rok 2021 .

Žiadame poskytovateľov sociálnych služieb, aby jednotlivých zamestnancov kontaktovali prioritne e-mailom alebo telefonicky v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod.

Tabuľky a prílohy pre mesto/obec vo formáte:

Tabuľky a prílohy pre neverejného poskytovateľa vo formáte:

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa začiatočného písmena názvu obce/mesta, organizácie:

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk