Hlavné menu

Informácie pre "umelcov" z tretích krajín

Ak ste štátny príslušník tretej krajiny s povolaním umelca, prípadne ste technický pomocný personál a prajete si pôsobiť na Slovensku, požiadavky, ktoré budete musieť spĺňať závisia od toho, či máte uzatvorený pracovnoprávny vzťah so zamestnávateľom v Slovenskej republike (podľa § 3 zákona č. 5/2004 Z . z. o službách zamestnanosti):

  • Ak nemáte uzatvorený pracovnprávny vzťah so zamestnávateľom v Slovenskej republike, nemusíte žiadať o pracovné povolenie. Budete však pravdepodobne potrebovať iný typ povolenia na prechodný pobyt, tzv. “Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti” podľa zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov. Pre bližšie informácie o konkrétnom type pobytu, ktorý budete potrebovať, vám odporúčame kontaktovať Oddelenie cudzineckej polície alebo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
  • Ak máte uzatvorený pracovnprávny vzťah so zamestnávateľom v Slovenskej republike:
    • musíte požiadať o dokument s názvom „Prechodný pobyt na účel zamestnania“ na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Môžete o to požiadať buď na Veľvyslanectve SR v zahraničí alebo po príchode na Slovensko na Oddelení cudzineckej polície.

    • Ak váš pracovný pomer nepresiahne 30 dní v kalendárnom roku, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta z úradu práce nepotrebujete. Tieto informácie za vás vo vašom mene automaticky oznámi príslušný policajný útvar, kde podáte žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania.

    • Ak váš pracovnoprávny vzťah presiahne 30 dní v kalendárnom roku, musíte požiadať úrad práce o vydanie povrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk