Hlavné menu

Usmernenie k zúčtovaniu FP pre zariadenia krízovej intervencie (KI)

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na predloženie výkazov za 2. štvrťrok 2024 k poskytnutému finančnému príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona o sociálnych službách a v nocľahárni podľa§ 78aa zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024.

Žiadame poskytovateľov sociálnych služieb, aby jednotlivých zamestnancov kontaktovali prioritne e-mailom alebo telefonicky v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod.

Tabuľky a prílohy pre mesto/obec vo formáte:

Tabuľky a prílohy pre neverejného poskytovateľa vo formáte:

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa začiatočného písmena názvu mesta/obce, organizácie:

Pozor zmena v začiatočných písmenách u príslušných zamestnancov.

Meno a priezvisko

Tel. číslo

Email

Verejní

poskytovatelia SS

Neverejní

poskytovatelia SS

Steinerová Elena, Ing.

vedúca oddelenia

-

elena.steinerova@employment.gov.sk

 

 

Belanová Jana, Mgr.

02/2046 2101

jana.belanova@employment.gov.sk

E, I

S, okrem SED*

Benková Tatiana, Mgr.

02/2046 2155

tatiana.benkova@employment.gov.sk

D, G,

 Š, T, Ť, V

I, G, M,

T, Ť, V

Čajdíková Eva, PhDr.

02/2046 2171

eva.cajdikova@employment.gov.sk

L, Ľ

C, Č,

D, Ď

Kissová Sylvia, Mgr.

02/2046 2166

sylvia.kissova@employment.gov.sk

A, B, C, Č,

N, O

A, F, Š

Sághy Jana, Mgr.

pozor zmena

02/2046 2175

jana.saghy@employment.gov.sk

F, J, H, CH, M, U, Z, Ž

E, CH, J, L, SED*, U, Z, Ž

Sivák Marek, Ing.

02/2046 2170

marek.sivak@employment.gov.sk

K, S

B, H, K, O

Stašová Jana, Ing.

02/2046 2198

jana.stasova@employment.gov.sk

P, R

N, P, R

*Stredisko evanjelickej diakonie

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk