Hlavné menu

Usmernenie k zúčtovaniu pre zariadenia podmienené odkázanosťou s ambulantnou formou poskytovania soc. služby 2021

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na predloženie zoznamov a výkazov za 4. štvrťrok 2021 k poskytnutému finančnému príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2021 a k Záverečnému zúčtovaniu 2021 pre ambulantnú formu sociálnej služby

Tabuľky a prílohy za 4. štvrťrok 2021 pre mesto/obec vo formáte:

Tabuľky a prílohy k Záverečnému zúčtovaniu 2021 pre mesto/obec vo formáte:

Tabuľky a prílohy za 4. štvrťrok 2021 pre neverejného poskytovateľa vo formáte:

Tabuľky a prílohy k Záverečnému zúčtovaniu 2021 pre neverejného poskytovateľa vo formáte:

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa začiatočného písmena názvu mesta/obce, organizácie:

Meno a priezvisko

Funkcia

Tel. číslo

Email

Verejní

poskytovatelia SS

Neverejní

poskytovatelia SS

Janková Elena, Ing.

vedúca oddelenia

02/2046 2174

elena.jankova@employment.gov.sk

 

 

Benková Tatiana, Mgr.

 

02/2046 2155

tatiana.benkova@employment.gov.sk

D, G,

 Š, T, Ť, V

I, G, M,

T, Ť, V, Z, Ž

Čajdíková Eva, PhDr.

 

02/2046 2171

eva.cajdikova@employment.gov.sk

L, M, U, Ž

C, Č,

D, Ď, E

Kissová Sylvia, Mgr.

 

02/2046 2175

sylvia.kissova@employment.gov.sk

A, B, C, Č,

H, J, N, O

A, F, Š

Sivák Marek, Ing.

 

02/2046 2170

marek.sivak@employment.gov.sk

K, S

B, H, CH, K, O, U

Belanová Jana, Mgr.

 

02/2046 2101

jana.belanova@employment.gov.sk

E, F, CH, I, Z

S

Stašová Jana, Ing.

 

02/2046 2198

jana.stasova@employment.gov.sk

P, R

J, L, N, P, R

 

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk