Hlavné menu

Čo znamená v kontexte sociálnych služieb a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa zmiešaná zmluva?

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby je upravená v §74 ods.1 zákona o sociálnych službách, kde je v tretej vete uvedené, že zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená písomnou formou nesmie mať charakter zmiešanej zmluvy. To znamená, že zmluva o poskytovaní sociálnej služby nesmie zahŕňať iné zmluvné typy napr. podľa predpisov Občianskeho práva, Obchodného práva, napr. darovaciu zmluvu, zmluvu o pôžičke, kúpnu zmluvu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk