Hlavné menu

Neodkladné opatrenia

SOCIÁLNE SLUŽBY

03/2023 Jasanima_Rožňava_Domov sociálnych služieb (1 )

03/2023 Jasanima_Rožňava_Domov sociálnych služieb (2 )

04/2023 Clementia_Kovarce_ Zariadenie sociálnych služieb

SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA

POSKYTOVANIE PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk