Hlavné menu

Archív

20.06.2024

Vážení žiadatelia,

v nadväznosti na uvedenú informáciu o plánovanom vyhlásení novej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti II s dátumom vyhlásenia 06/2024 (13I01-22-V03) si Vás dovoľujeme informovať o najdôležitejších zmenách, ktoré bude táto výzva zohľadňovať v porovnaní s Výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti vyhlásenej dňa 23.5.2023 (13I01-22-V02).

Informácia je dostupná tu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk