Hlavné menu

Priame vyzvanie na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, kód 13R02-22-P01

16.01.2024

Dátum zverejnenia: 16.01.2024

Dátum zaslania: 16.01.2024

Komponent: 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Reforma: 2 Reforma posudkovej činnosti

Budúci prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk