Hlavné menu

Zmena vyzvania č.1

Dátum zverejnenia: 18.03.2024

Komponent: 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Reforma: 2 Reforma posudkovej činnosti

Budúci prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dôvod zmeny: Oneskorenie súvisiace s procesom verejného obstarávania

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk