Hlavné menu

Archív

13.07.2023

Krátky dotazník a informácia k predkladaniu žiadostí o prostriedky mechanizmu

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR si Vás dovoľuje požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka pre získanie bližších informácií o potenciálnych problémoch pri predkladaní žiadostí o prostriedky mechanizmu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk