Hlavné menu

Archív

29.02.2024

Za účelom zvýšenia prehľadnosti podmienok univerzálneho navrhovania a zníženia chybovosti pri predkladaní žiadostí o prostriedky mechanizmu, Vykonávateľ revidoval a doplnil Usmernenie č.1 k posudzovaniu podmienok výzvy, a to v rámci podmienky č. 3.3.7 Súlad so zásadami univerzálneho navrhovania. Na dole uvedenom linku nájdete Usmernenie v sledovaní zmien.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.07.2023

Krátky dotazník a informácia k predkladaniu žiadostí o prostriedky mechanizmu

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR si Vás dovoľuje požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka pre získanie bližších informácií o potenciálnych problémoch pri predkladaní žiadostí o prostriedky mechanizmu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.05.2023

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk