Hlavné menu

Zoznam prijímateľov

  • Zoznam prijímateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti (kód výzvy 13I01-22-V02)

​údaje aktualizované k 14.03.2024

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk