Hlavné menu

Zmena výzvy č. 3

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil v Informačnom a monitorovacom systéme Plánu obnovy dňa 26.06.2024 zmenu č.3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti č. 13I01-22-V02.

Dotknuté časti výzvy sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk