Hlavné menu


Rok 2007

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2007 (.pdf)

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2007 na rokovaní vlády