Hlavné menu


Nový Pandemický plán minimalizuje riziká v krízovej situácii

S cieľom minimalizovať riziká pri zmene či zhoršení pandemickej situácie, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR novelizovalo svoj Pandemický plán. Prepracovaný dokument vychádza predovšetkým z doterajších skúseností, aktualizuje zaužívané opatrenia a navrhuje overené efektívnejšie postupy aj presné rozdelenie kompetencií. Všetko s ohľadom na zachovanie ľudských práv a ochrany života a zdravia poskytovateľov aj prijímateľov sociálnej služby. Rezort práce pri novelizácii Pandemického plánu zapracoval pripomienky a návrhy vyšších územných celkov aj samotných poskytovateľov.

Základom nového Pandemického plánu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je samotné rozdelenie úloh zástupcov rezortu práce v prípade riešenia krízovej situácie, napr. priamo na mieste. Zároveň upravuje opatrenia v prospech ich efektívnejšieho a už odskúšaného postupu, zvlášť  v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie. Dôraz pritom kladie na zachovanie bezpečného prostredia v spojení s ochranou ľudských práv. Znamená to, že odmieta plošné zatváranie zariadení či sociálnu izoláciu klientov týchto zariadení. 

Prepracovaný plán na základe predchádzajúcich skúseností z niekoľkých vĺn pandémie prináša predovšetkým pripravenosť pri možnom zhoršení pandemickej situácie. Zároveň minimalizuje súvisiace riziká zvlášť pre ohrozené skupiny v zariadeniach sociálnych služieb. Rovnako aktualizuje aj usmernenia pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Prax z predošlých pandemických vĺn nám ukázala, aké dôležité sú kontinuálne riešenia a zároveň pravidelná komunikácia so zriaďovateľmi a poskytovateľmi sociálnych služieb. Je to najlepšie riešenie, ako sa komplexne pripraviť a reagovať na možnú ďalšiu vlnu pandémie. Výrazne tým znižujeme vážne riziká pri ochrane života a zdravia tejto cieľovej skupiny. Na to sme sa sústredili aj pri novelizácii nášho Pandemického plánu. Súbežne s plánom sme aktualizovali aj usmernenie pre poskytovateľov, nastavili sme proces očkovania pre zariadenia a pravidelne komunikujeme s VÚC, aby sme boli pripravení a informovaní,“ doplnil Ján Hudák, riaditeľ Odboru krízového manažmentu a bezpečnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ministerstvo práce naďalej monitoruje epidemickú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku, ktorá je v súčasnosti s príchodom jesenného obdobia uspokojivá. Pozitívne testovaných je 394 klientov sociálnych služieb a 77 zamestnancov.

Ďalšie očkovanie v zariadeniach, podobne ako v minulosti, realizujú výjazdové očkovacie služby rezortu zdravotníctva, v závislosti od prejaveného záujmu. Do zariadení už distribuovali leták s postupom pri očkovaní. Ministerstvo práce má tiež k dispozícii 50 kyslíkových koncentrátorov pre potreby zariadení sociálnych služieb. Ich distribúciu a zapožičanie zabezpečujú vyššie územné celky.

Novelizovaný Pandemický plán MPSVR SR je zverejnený na stránke rezortu práce:

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/2022_09_12_final_pp_zverejnenie.pdf