Hlavné menu


Spoločne za kvalifikovanú pracovnú silu

Ako zefektívniť trh práce, správne nastaviť vzdelávací systém a zvýšiť zamestnanosť? O týchto otázkach diskutovali zástupcovia štátnych inštitúcií, sociálnych partnerov a odbornej verejnosti. Zapojili sa aj hostia zo zahraničia.

Priestor pre zodpovedanie nielen týchto otázok poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na konferencii k národnému projektu Národná sústava povolaní III. Ten má za úlohu vytvoriť štandardy povolaní podľa požiadaviek zamestnávateľov, ktoré sa následne premietnu aj do vzdelávania a odbornej prípravy žiakov a študentov. „Národná sústava povolaní zadefinuje 1000 až 1400 národných štandardov zamestnania. Doteraz sa pomenovalo 400 pozícií. Sústava zároveň určuje aktuálne a budúce požiadavky na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre efektívne vykonávanie práce a zvyšovanie produktivity na jednotlivých pracovných miestach," približuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Národnú sústavu povolaní, spolu s oživením duálneho vzdelávania, označil premiér Robert Fico za zásadnú reformu, ktorá povedie k tomu, že absolventi stredných škôl nebudú končiť na úradoch práce. „Experti spomedzi zamestnávateľov vytvorili takzvané sektorové rady, ktoré povedia, akú zručnosť a znalosť potrebuje mladý človek pre výkon nejakého povolania," dodáva premiér. Za veľmi dôležitú považuje najmä spoluprácu so sociálnymi partnermi, lebo bez nich táto reforma nemôže byť úspešná.

Zapojenie zamestnávateľov, odborárov aj zástupcov miest a obcí do projektu je prioritou. Práve oni najlepšie vedia, čo od svojich zamestnancov očakávajú. „Považujem to za systémovú reformu. Neplátame diery, ale chceme vybudovať systém, ktorý by sa mal v konečnom dôsledku prejaviť v lepšej tvorbe hodnôt v našej ekonomike. Zároveň sa naštartuje systém spolupráce zamestnávateľov so štátom a bude sa monitorovať a aktualizovať, aké profesie potrebujeme a čo by mali jednotliví pracovníci vedieť,“ hovorí prezident Republikovej únie zamestnávateľov Marián Jusko.

Národná sústava povolaní je viacfunkčný celoštátny systém, ktorý reflektuje požiadavky zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu. Zároveň vedie k zefektívneniu trhu práce, optimalizácii vzdelávacieho systému a rastu zamestnateľnosti občanov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odštartovalo jeho tretiu fázu 20.1.2015. Projekt sa realizuje za aktívnej účasti a plnej podpory sociálnych partnerov - Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Konfederácie odborových zväzov SR a Združenia miest a obcí Slovenska.

Úvodnú konferenciu k národnému projektu Národná sústava povolaní III zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.