Hlavné menu


Vyšší príspevok na starostlivosť o dieťa

Od 1. 1. 2016 je výška príspevku na starostlivosť o dieťa 280 eur. Jeho zvýšením ministerstvo uľahčuje rodičom výber zariadenia, do ktorého môžu umiestniť dieťa do troch rokov, ak plánujú návrat do práce. Vyšší príspevok im umožní využívať aj finančne náročnejšie služby starostlivosti o dieťa.

Zjednodušuje sa aj vybavovanie príspevku. Rodičia už nemusia preukazovať náklady na takéto zariadenie mesačne, úradom práce stačí písomná dohoda o poskytovaní starostlivosti alebo potvrdenie riaditeľa materskej školy, ktoré dieťa navštevuje.

Viac informácií