Hlavné menu


Návrat novorodenca na Slovensko

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže zrealizovalo už štvrtú repatriáciu slovenského dieťaťa zo susedného Rakúska a ďalšie tri deti budú onedlho v kruhu svojich blízkych. Priamo z rakúskeho sociálneho orgánu si dnes popoludní prevzali starí rodičia malého Marka, ktorý sa narodil začiatkom júna.

Novorodenca matke odobrali ihneď po pôrode a umiestnili do pestúnskej rodiny. Slovenská ambasáda vo Viedni s touto skutočnosťou oboznámila Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. „ Bezodkladne sme začali konať a kontaktovali sme sociálny úrad vo Viedni. Najlepším záujmom dieťaťa bolo dostať sa do starostlivosti blízkych príbuzných. V tomto prípade sme vyhodnotili starých rodičov ako tých, ktorí sa chcú a samozrejme aj dokážu o Marka postarať,“ povedala riaditeľka Centra Andrea Císarová.

V rámci Rakúska je najviac odobratých slovenských detí vo Viedni, a to predovšetkým pre drogovú či alkoholovú závislosť rodičov, nevhodné sociálne podmienky, resp. neschopnosť postarať sa o dieťa.

Marko mal do istej miery šťastie v nešťastí, pretože oňho prejavila záujem blízka rodina. Vo väčšine prípadov sú však repatriované deti umiestnené do detských domovov na Slovensku, nakoľko biologická rodina nemá vytvorené vhodné podmienky pre ich výchovu.

„Komunikácia s rakúskymi orgánmi je veľmi rýchla a bezproblémová. Akonáhle je dieťa odobrané rakúskym sociálnym orgánom alebo rodičia dajú súhlas na jeho umiestnenie do zariadenia, rakúska strana okamžite kontaktuje Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a taktiež aj Veľvyslanectvo SR vo Viedni. Centrum aktívne postupuje a komunikuje s rakúskou stranou, aby sa dieťa čo najrýchlejšie vrátilo do biologickej rodiny na Slovensku poprípade do detského domova v okolí bydliska rodinných príbuzných, ktorí sa o dieťa nemôžu postarať, ale prejavujú záujem o kontakt s ním,“ dodala Andrea Císarová.