Hlavné menu


Akčné plány pomôžu znížiť nezamestnanosť

Ďalšie tri menej rozvinuté okresy už majú svoje akčné plány rozvoja do roku 2020. Ich hlavným cieľom je dať ľuďom v zaostávajúcich okresoch prácu, aby mohli zabezpečiť kvalitnejší život svojich rodín. Pomôžu aj opatrenia a nástroje Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Sabinov je aktuálne 18,21 %. Hoci sa od roku 2012 znížila o viac ako 10 %, stále je vysoko nad priemerom Slovenska. Ten je 9,44 %. Vláda plánuje v okrese podporiť vytvorenie približne 1 115 nových pracovných miest. „Na aktívnu politiku trhu práce vyčlenila vláda pre okres Sabinov 3,4 milióna eur. Úrad práce bude oboznamovať starostov a  zamestnávateľov s možnosťami a jednotlivými nástrojmi, ktoré môžu využiť pri zamestnávaní ľudí,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Okres Sabinov trápi najmä dlhodobá nezamestnanosť. Z 5 641 evidovaných nezamestnaných je 3 390 bez práce viac ako rok. Mnoho z nich nemá dokončené ani základné vzdelanie. „Títo ľudia dostanú šancu zamestnať sa v obecných sociálnych podnikoch. V okrese by ich malo vzniknúť osem vrátane obce Jarovnice, kde je takmer stopercentná nezamestnanosť,“ opisuje plány Ján Richter. Práve v nich si môžu obnoviť pracovné návyky a po nadobudnutí nových skúseností by si mali ľahšie nájsť zamestnanie.

Pracovné miesta či sociálne podniky pribudnú aj v ďalšom menej rozvinutom okrese Sobrance. Evidovaná miera nezamestnanosti v ňom dosahuje 16,04 %. Štatistiky vylepšujú najmä ľudia, ktorí si našli prácu v iných častiach Slovenska. Problémom v okrese je najmä nepomer medzi mladými absolventmi škôl a reálnymi požiadavkami trhu. „Jedným z hlavných cieľov tohto akčného plánu je nájsť a vytvoriť nové pracovné miesta tu v okrese. Štruktúra evidovaných nezamestnaných k tomu je relatívne dobrá. Prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu vieme podporiť každé nové vytvorené miesto,“ vysvetľuje minister Richter. Približne 1 225 nových pracovných miest by mohlo vzniknúť predovšetkým v priemysle, poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve.

V okrese Trebišov si riešenie nezamestnanosti  vyžaduje individuálny prístup. Môže za to veľký rozdiel medzi sociálno-ekonomickou úrovňou severu a juhu tohto okresu. Evidovaná miera nezamestnanosti v ňom dosahuje 16,69 %, bez práce je takmer 11-tisíc ľudí. „Skoro štyritisíc nezamestnaných má iba základné vzdelanie, mnohí dokonca ani to. To si vyžaduje individuálne riešenia. Dal som pokyn, aby sa hneď po rokovaní vlády uskutočnili na jednotlivých pracoviskách stretnutia so starostami a podnikateľmi, aby podrobne hovorili o realizácii úloh, časových obdobiach, financovaní, podmienkach, jednoducho premeniť to na drobné," informuje minister práce.

Vláda SR už schválila šesť z 12 akčných plánov rozvoja okresu, zvyšné odobrí do polovice septembra. Prostredníctvom reálnych nástrojov plánuje znižovať regionálne rozdiely, zvyšovať konkurencieschopnosť najmenej rozvinutých regiónov a tým aj kvalitu života obyvateľov.