Hlavné menu


Ďalšia distribúcia potravinových balíčkov, pribudli aj hygienické

Po úspešnej distribúcii potravinovej pomoci pre najodkázanejších občanov v letných mesiacoch prichádza ďalšia. V nasledujúcich týždňoch odovzdajú partnerské organizácie takmer 94-tisíc potravinových a približne 44 500 hygienických balíkov po celom Slovensku. Balíky s potravinami dostanú najmä poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, a to rodiny s nezaopatrenými deťmi či dôchodcovia, invalidi a ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ktorí nemajú príjem zo zárobkovej činnosti.

Jednotlivec má nárok na jeden potravinový balíček, rodiny s deťmi ich dostanú v závislosti od počtu detí, minimálne dva a maximálne štyri. Hygienické potreby dostanú najmä rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktoré sú v hmotnej núdzi. Pomoc môžu dostať aj ľudia, ktorí sú v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii.

Koneční prijímatelia nemusia o balíky žiadať. Partnerské organizácie sa s nimi vopred dohodnú, kedy a kam im ich doručia. Celkovo odovzdajú 45 514 príjemcom 93 746 potravinových balíkov. Hygienické potreby dostane 33 348 odkázaných a distribuovaných bude 44 356 kusov.

Súčasťou pomoci sú aj sprievodné opatrenia, a to najmä sociálne poradenstvo na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine ako napr. pomoc a poradenstvo pri hľadaní zamestnania, poskytovanie informácií o možnostiach finančnej pomoci a podpory, poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami a pod. Poskytovať ich budú kvalifikovaní pracovníci partnerských organizácií.

Rozdávanie potravinových a hygienických balíčkov sú dve zo štyroch opatrení, ktoré majú pomôcť ľuďom či domácnostiam v náročnej sociálnej situácii. Ďalšími sú poskytovanie teplého jedla a distribúcia darovaných potravín. Všetky sú súčasťou Operačného programu pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc na roky 2014-2020, ktorý schválila Európska komisia koncom roku 2014. Podľa európskeho výberového zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností z roku 2013 bolo v Slovenskej republike ohrozených rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia 19,8 % populácie. Najviac neúplné rodiny s deťmi, rodiny s viac ako tromi deťmi a jednotlivci. Najrizikovejšou skupinou sú deti do 17 rokov.

Aktuálny harmonogram distribúcie balíčkov, ako aj všetky potrebné informácie, sú zverejnené na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a na stránkach partnerských organizácií.

Viac informácií (.PDF)