Hlavné menu


Mikuláš v detských domovoch

Aj tento rok pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša navštívili štátni tajomníci a vedúci služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR detské domovy na viacerých miestach Slovenska.

Deti obdarovali mikulášskymi darčekmi, sladkosťami, pričom rozdali takmer 400 balíčkov. V neformálnych rozhovoroch diskutovali s riaditeľmi a zamestnancami o úspechoch, radostiach i starostiach týchto zariadení.

Štátny tajomník Branislav Ondruš zavítal do DD Svetluška v Banskej Bystrici a DD Potôčik v Slovenskej Ľupči. DD Studienka v Bratislave, DD Dom Dobrého Pastiera v Jelke a Súkromné liečebno-výchovné sanatóriu v Senci navštívil štátny tajomník Ivan Švejna. Vedúci služobného úradu rezortu práce Jozef Vančo priniesol mikulášske balíčky do detských domovov v Piešťanoch, Ilave a v Trenčíne. Ako všetci zhodne potvrdili, „ísť medzi deti je pre nás tou najkrajšou mikulášskou nádielkou, pretože načerpáme novú energiu, a zároveň vidíme kus zmysluplnej práce zamestnancov detských domovov.“

V príjemnej predvianočnej atmosfére deti prejavili vďaku aj tým, že zatancovali, zaspievali, zarecitovali básničky, čím opätovne ukázali svoj prirodzený talent, chuť veľa dokázať, nestratiť radosť, hravosť, a najmä presadiť svoje vedomosti a nadanie v bežnom živote.