Hlavné menu


Medzinárodná vedecká konferencia o ŤZP

Odborníci zo Slovenska aj z Českej republiky na medzinárodnej vedeckej konferencii debatovali o úlohách štátu a práva pri kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia. Nad podujatím prevzali záštitu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a dekan Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Mojmír Mamojka.

Medzinárodne uznávané autority diskutovali o problémoch, ktoré prináša legislatíva a prax pri kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia. Zároveň však načrtli konkrétne riešenia, ktoré budú šancou pre kvalitnejší život osôb so zdravotným postihnutím.

Ako uviedol Ján Richter, samotné Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky plánuje prijať kroky k efektívnejšiemu systému peňažných príspevkov, aby sa dosiahla tak optimalizácia a adresnosť peňažných príspevkov, ako aj čo najväčšia miera podpory ich začlenenia do spoločnosti a zlepšenia ich situácie. „V roku 2016 sme poskytli 166 789 fyzickým osobám viac ako 134 mil. eur na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Okrem toho takmer 55-tisíc osôb dostalo peňažný príspevok na opatrovanie vo výške 92 364 482 eur,“ upresnil minister.

Od začiatku tohto roka nadobudla účinnosť novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. V prospech fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím upravila táto právna norma aj podmienky poskytovania niektorých peňažných príspevkov na kompenzáciu. „Napriek tomu, že ide po mnohých rokoch o najvýraznejšiu a najkomplexnejšiu pomoc pre desiatky tisíc opatrovateľov ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, plne si uvedomujeme, že stále nemožno hovoriť o ich sociálnom a ekonomickom komforte. Dôraz na zvyšovanie týchto podmienok a tým zlepšovanie ich kvality života musí stále pretrvávať. Preto plánujeme tzv. veľkú novelu zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,“ zdôraznil Ján Richter. Dodal, že ambíciou ministerstva je postupne zvýšiť výšku opatrovateľského príspevku na úroveň čistej minimálnej mzdy.