Hlavné menu


Evidovaná nezamestnanosť sa priblížila k 8 %

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v marci tohto roku tesne k hranici osem percent. Rovnako ako celková miera sa medzimesačne znížila o 0,35 percentuálneho bodu. Z evidencie uchádzačov o prácu odišlo 9 661 osôb. Na úradoch práce nahlásili zamestnávatelia takmer 45-tisíc voľných pracovných miest.

V marci 2017 evidovali úrady práce celkovo 257 558 záujemcov o prácu, z ktorých bolo ihneď pripravených nastúpiť do zamestnania 219 149 ľudí. Celková nezamestnanosť dosiahla úroveň 9,45 %, medziročne sa tak znížila o 2,24 p.b. Evidovaná miera poklesla na 8,04 %. Počet pracujúcich je rekordný. „Sociálna poisťovňa eviduje za marec medzimesačný nárast o takmer 14-tisíc nových zamestnancov na riadny pracovný pomer. V súčasnosti takto pracuje o približne 30-tisíc ľudí viac ako tomu bolo v historicky najlepších mesiacoch september a október v roku 2008,“ porovnáva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Počet ľudí bez práce sa znížil aj vo všetkých 12 najmenej rozvinutých regiónoch. „Za rok sa v týchto okresoch znížila nezamestnanosť v priemere o dve percentá a dnes už máme iba tri okresy, kde je nezamestnanosť nad 20 %. Očakávam, že v priebehu dvoch mesiacov ostane už iba jeden okres, a to je Rimavská Sobota. Chceme urobiť všetko pre to, aby aj tam tá nezamestnanosť klesla do konca roka pod dvadsať percent a nemali sme už ani jeden okres s tak vysokou mierou,“ informuje Ján Richter.

K pozitívnym výsledkom na trhu práce bezpochyby pomáha systematický a cielený prístup ministerstva pri riešení nezamestnanosti. Rezort má spustených niekoľko projektov na podporu zamestnávania znevýhodnených skupín – mladých do 29 rokov, starších nad 50 rokov a najmä dlhodobo nezamestnaných. „V priebehu marca nám odišlo z evidencie nezamestnaných takmer 3-tisíc mladých do 29 rokov a viac ako 2-tisíc ľudí nad 50 rokov. Čo je však najdôležitejšie, za mesiac ubudlo viac ako 4-tisíc uchádzačov evidovaných dlhšie ako rok, 1 335 z nich bolo bez práce dokonca viac ako 48 mesiacov. Čo ma najviac teší je, že za rok sa počet extrémne dlhodobo nezamestnaných znížil o viac ako 12-tisíc, a to aj vďaka našim presne cieleným opatreniam,“ vyčísľuje minister práce.

Pozitívny vývoj na trhu práce dokazuje aj pribúdajúci počet voľných pracovných miest. Úrady práce preto zintenzívňujú spoluprácu so zamestnávateľmi pri organizovaní výberových konaní. „V marci 2014 zamestnávatelia prejavili záujem o zorganizovanie len 9 výberových konaní na 10 voľných pracovných miest, na ktoré pozvali úrady práce 138 uchádzačov. V marci 2017 úrady organizovali 485 výberových konaní na 5 261 voľných pracovných miest. Pozvali na ne 8 575 uchádzačov, z ktorých prišlo na pohovory 6 028. Do zamestnania bolo zatiaľ prijatých 362 záujemcov a prijímacie procesy stále pokračujú,“ približuje minister Richter. Dopĺňa, že úrady zároveň individuálne pristupujú ku každému nezamestnanému.