Hlavné menu


Minister prijal protestujúcich odborárov

Minister sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ubezpečil odborárov, že záujmom vlády nie je v žiadnom prípade dovážať lacnú pracovnú silu. Urobí všetko pre to, aby na Slovensku mali možnosť pracovať naši nezamestnaní, ktorí sú evidovaní na úradoch práce. Zareagoval tým na protest odborárov.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prijal zástupcov OZ KOVO počas protestu odborárov proti uvoľňovaniu podmienok pri zamestnávaní z krajín mimo Európskej únie. Ich, ale aj samotných protestujúcich, informoval, že nedopustí celoplošné otvorenie pracovného trhu pre ľudí z tretích krajín. Upozornil ich však, že na Slovensku sú regióny, v ktorých je problematické nájsť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily podľa požiadaviek zamestnávateľov. „Stále však platí, že ak zamestnávateľ nahlási na úrad práce voľné pracovné miesto, najprv sa úrad práce pokúša nájsť vhodnú pracovnú silu v danom okrese a ak vhodného uchádzača nenájde, posunie požiadavku na ostatné úrady práce. Ak však žiadny úrad práce nedokáže zabezpečiť požadovanú odbornosť, potom sa môžeme baviť o súhlase na dovoz pracovnej sily z takzvaných tretích krajín," povedal minister.

Odborárom sa nepáči ani to, že Slováci v zahraničí nepracujú za takých istých podmienok, aké majú obyvatelia tej-ktorej domovskej krajiny. Žiadajú preto prijať zákon o  sociálnom dumpingu. Minister ich informoval, že legislatívna úprava by mohla byť súčasťou pripravovaných zmien v Zákonníku práce ešte v tomto roku. „Všetci zástupcovia zamestnávateľov deklarovali, že sú proti tomu, aby sa na Slovensko infiltroval sociálny dumping. Otázkou je optimálne pomenovanie a zakotvenie znenia do litery Zákonníka práce. Osobne si myslím, že v tejto otázke sa zhodnú všetci sociálni partneri," priblížil Ján Richter.