Hlavné menu


Deň otvorených dverí v centre pre ochranu detí

Aj tento rok zorganizovalo Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže MPSVR SR Deň otvorených dverí zameraný na pomoc v prípade únosov detí, či pomoc pri uplatňovaní si nároku na výživné na deti od neplatiacich rodičov. Cieľom bolo varovať pred týmito negatívnymi javmi, poskytnúť odbornú, prípadne aj právnu pomoc.

Centrum zaznamenalo neobyčajný záujem zo strany verejnosti. Odborníci nielen prednášali v rámci otvoreného workshopu vyše stovke študentov stredných škôl, ale poskytli dôležité informácie takmer dvadsiatke návštevníkom. Tí sa na nich obrátili aj s konkrétnymi prípadmi a žiadali odbornú pomoc v zložitej životnej situácii.

Ako uviedla riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Andrea Císarová, záujem o informácie v tejto oblasti každoročne stúpa, nakoľko ľudia chcú byť čím ďalej tým viac poučení a zorientovaní. Podľa posledného prieskumu centra sa až viac ako 40% Slovákov zaujíma ako postupovať v prípade odoberania detí v zahraničí.

Stúpa aj počet únosov detí do zahraničia . Odborníci z centra upozorňujú, že práve letné obdobie láka k nadväzovaniu nových vzťahov, priateľstiev, ale aj manželstiev s inými štátnymi príslušníkmi. Do agendy CIPC po tomto období preto zákonite pribúdajú ďalšie smutné osudy detí. „Je potrebné si uvedomiť, že pri medzinárodných manželstvách, resp. vzťahoch sa často stretávajú aj dve rozdielne kultúry, náboženstvá, ľudia z iných „svetov“, ktorí môžu mať odlišné názory na spôsob výchovy detí. Keďže každý rodič si prirodzene chráni svoje práva, práve táto rozdielnosť môže spôsobiť, že sa dieťa s ešte väčšou pravdepodobnosťou stáva nástrojom vydierania, konfliktov, a v neposlednom rade cezhraničných únosov,“ upozorňuje riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Andrea Císarová.

Problémy však môžu vzniknúť aj pri rozvodoch alebo partnerských rozchodoch slovenských občanov, ktorí trávia istý čas v zahraničí. Ani tam nie sú vylúčené únosy detí. Do riešenia vyhrotených situácií vstupuje Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Koná v rámci medzinárodných dohovorov. Ak matka alebo otec odíde z miesta obvyklého pobytu dieťaťa bez toho, aby o tom druhý rodič vedel, musí sa to riešiť súdnou cestou, dokonca až formou medzinárodného zatykaču, ak je to v krajine, z ktorej matka alebo otec dieťa unesie, trestný čin.

Kým v roku 2016 riešilo centrum 60 prípadov unesených detí do zahraničia, v polovici tohto roka je ich zatiaľ len 20. Predpoklad však je, že toto číslo môže v letných mesiacoch enormne narásť. Pre porovnanie, v rokoch 2013 a 2014 centrum riešilo osudy 54 unesených detí. Podľa štatistík centra je najviac únosov z Anglicka, Nemecka, Rakúska a Talianska.

Za minulý rok boli pracovníci Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže nápomocní aj pri cezhraničnom vymáhaní výživného na deti. „Centrum prijalo platby vo výške 400 000 eur, ktoré odoslalo matkám detí . Vyše 380 000 eur odišlo prostredníctvom centra deťom, ktorých jeden z rodičov je Slovák. Minulý rok sme vymohli výživné vo výške viac ako 900 000 eur, čo nás veľmi teší,“ zdôraznila A. Císarová.

Okrem únosov však stále rezonujú aj odoberania detí našim občanom sociálnymi úradmi v zahraničí, a to v tých prípadoch, ak sa rodina vysťahuje do cudziny. Najviac odobratých slovenských detí je v štátoch, kam predovšetkým migrujú slovenskí občania – t.j. v Spojenom kráľovstve, v Nemecku a v Rakúsku. Dôvodom je vyššia životná úroveň v týchto štátoch, ako aj možnosť väčšieho sociálneho zabezpečenia. „Mnohí z nich v prípade problémov kontaktujú slovenské orgány so žiadosťou o pomoc. Nie vždy vieme však konať účinne a rýchlo a niekedy sa rozbehnuté procesy už nedajú zvrátiť . Aj týmto spôsobom chceme apelovať na slovenské ženy, ale aj mužov, aby konali zodpovedne. Každá krajina má odlišné zákony a platí staré známe “ Iný kraj iný mrav,“ uviedla na záver riaditeľka Císarová v rámci dnešného Dňa otvorených dverí v CIPC.