Hlavné menu


Pokles nezamestnanosti pokračoval aj v októbri

Nezamestnanosť klesá už 25 mesiacov za sebou. V októbri tohto roku dosiahla jej celková miera 7,35 % a evidovaná nezamestnanosť sa znížila na 6,14 %. Zamestnávatelia hlásia na úradoch práce desaťtisíce voľných pracovných miest. Ministerstvo preto spustilo ďalšie projekty, cez ktoré chce ľudí bez práce rekvalifikovať podľa ich potrieb.

V októbri tohto roka evidovali úrady práce 200 272 nezamestnaných, z ktorých bolo ihneď pripravených nastúpiť do práce 167 278. V priebehu mesiaca z evidencie odišlo viac ako 6 600 ľudí. „Tieto historické čísla, ktorým sme ani nemohli veriť v januári 2016, prišli aj vďaka enormnému úsiliu vlády a systémovým krokom, ktoré sme učinili. Oceňujem prístup ministerstva práce, ktoré využilo všetky prístupné zdroje, predovšetkým európske fondy, aby sme urobili výrazný posun pri riešení nezamestnanosti mladých, aj dlhodobo nezamestnaných ľudí,“ hovorí predseda vlády Robert Fico. Za dva roky sa počet dlhodobo nezamestnaných znížil o približne 90-tisíc, čo je takmer o polovicu. Za toto obdobie ubudlo viac ako 49 tisíc mladých do 29 rokov, ktorí boli bez práce.

Miera nezamestnanosti sa v októbri znížila vo všetkých krajoch. Najvyššia je v Košickom kraji, a to 10,10 %. Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky a Žilinský kraj majú dokonca nezamestnanosť nižšiu ako 5 %. „To sú trendy, ktoré sa možno pred rokom zdali nedosiahnuteľné a ja som presvedčený, že keď zameriame väčšiu pozornosť aj na ten Košický kraj, dosiahneme pozitívne výsledky aj tam,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dopĺňa, že k tomu môžu prispieť aj nové investície v tomto regióne a zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní.

Nezamestnaných ubudlo aj vo všetkých pätnástich menej rozvinutých okresoch. „Veľmi dobrá správa je, že už dnes nemáme na Slovensku žiadny okres, kde by bola miera nezamestnanosti vyššia ako 20 %. Už aj v Rimavskej Sobote, kde sme mali dlhodobý problém, nezamestnanosť klesla pod túto úroveň," uvádza premiér Robert Fico. Zavedenie mechanizmu podpory menej rozvinutých regiónov bolo podľa neho správnym krokom. „V každom takomto okrese, ktorý je v zozname a ktorý sme navštívili, dochádza k poklesu nezamestnanosti. Máme ešte pred sebou veľa práce, pretože po schválení novely zákona o podpore menej rozvinutých okresov pribudnú ďalšie okresy, ktoré bude musieť vláda v krátkej dobe navštíviť,“ dodáva.

Klesajúci počet ľudí bez práce spôsobuje, že v niektorých regiónoch je ťažké nájsť na voľné pracovné miesta vhodnú kvalifikovanú pracovnú silu. „Nastáva situácia, keď nie je problém s vytváraním pracovných miest, ale skôr s uspokojovaním dopytu zamestnávateľov po kvalifikovanej pracovnej sile. Kategória ľudí, ktorá ostáva v evidencii, si vyžaduje rekvalifikácie, vzdelávanie, jednoducho prípravu, aby sme vedeli naplniť podmienku kvalifikovanej pracovnej sily," upozorňuje minister. Na jedno voľné nahlásené pracovné miesto na úrade práce totiž v súčasnosti pripadajú traja nezamestnaní. „Do jedného roka je evidovaných celkovo 110-tisíc nezamestnaných. Toto je stále zdroj možných zamestnancov, ktorí by vedeli vyplniť potreby na trhu práce a my s nimi budeme intenzívnejšie pracovať a ponúkať im rôzne nástroje, aby sme ich vrátili na trh práce,“ uzatvára Ján Richter.