Hlavné menu


Vzor vyplnenia Žiadosti o odpis registra trestov

Pri vypĺňaní žiadosti o odpis registra trestov číslo 7 vyplňte iba riadky 1 až 16. Časť „žiadateľ“ a „adresa žiadateľa“ nevypĺňajte. Do účelu žiadosti je potrebné uviesť „Zákon č. 330/2007 Z. z.; § 14 ods. 3 písm. i)“. Nesprávne vyplnená žiadosť o odpis registra trestov nebude akceptovaná.

Vzor vyplnenia ziadosti - ilustracny obrazok