Hlavné menu


Na ministerstve práce sa konali veľkonočné trhy chránených dielní

Sviatky Veľkej noci v uplynulých dňoch dotvorila v priestoroch MPSVR SR atmosféra veľkonočných trhov chránených dielní z celého Slovenska. Na tomto tradičnom podujatí tento rok svoje umenie a šikovnosť predstavili chránené dielne v termíne od 12. marca do 14. marca 2018. Sprístupnené boli aj pre širokú verejnosť.

K veľkonočným sviatkom neodmysliteľne patria rôzne maľované vajíčka, ručne pletené korbáče, pohľadnice, venčeky, prestierania a výrobky z majoliky či z keramiky. Návštevníci veľkonočných trhov chránených dielní si mohli vybrať z bohatej ponuky ručne vyrobených predmetov z dielní telesne a mentálne postihnutých ľudí. Súčasťou pestrého sortimentu bola bižutéria či hrnčiarske výrobky. Pre chránené dielne je to jedinečná príležitosť spropagovať a prezentovať svoje výrobky.