Hlavné menu


Mapa sociálnych služieb

Inštitút sociálnej politiky spracoval údaje z Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb MPSVR SR do interaktívnej mapy sociálnych služieb.

Mapa má informatívny charakter a slúži na aktívne vyhľadávanie poskytovateľov sociálnych služieb v danej oblasti s uvedením dostupných informácií o poskytovateľovi. Mapa obsahuje údaje o ambulantnýchpobytových sociálnych službách a nezahŕňa sociálne služby, ktoré sú poskytované terénnou alebo telefonickou formou.

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 08.11.2019
Kontakt: 

 

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku