Hlavné menu


Zdravotne postihnutí ocenili dlhodobú spoluprácu s MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dostalo významné ocenenie „Zlaté srdce,“ ktoré mu udelil tanečný klub Danube. Cenu prevzal štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš. Špeciálny tanečný klub Danube spája deti s mentálnym postihnutím so zdravými deťmi. Spolu sa učia tancovať spoločenské tance či už ako duo alebo v kombinovaných pároch.

MPSVR SR a tanečný klub Danube spolupracujú už dlhých 15 rokov, za ktoré sa im podarilo zlepšiť život nejednému mentálne postihnutému dieťaťu, naučiť ho tancovať a dať mu do života novú nádej. Okrem toho je TK Danube partnerom celoslovenskej organizácie Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.

Projekt spoločných tancov odbúrava bariéry medzi deťmi, podporuje prvok rovnosti a ukazuje všetkým ostatným, že život s mentálnym postihnutím nie je hanbou, ale výzvou na zlepšovanie samého seba, v čom je samozrejme potrebná pomoc aj zdravých detí. O tom, že sa im to darí svedčí celý rad úspechov nie len na domácich, ale aj na medzinárodných tanečných súťažiach.