Hlavné menu


Minister Richter opäť loboval za ELA

Ďalšie kroky ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera pri získavaní podpory našej kandidatúry na sídlo Európskeho orgánu práce viedli do Slovinska a do Portugalska. Obe krajiny ocenili angažovanosť ministra prezentovať ponuku Slovenska osobne.

Ráno predstavil Ján Richter ponuku Slovenska v boji o sídlo Európskeho orgánu práce v Ľubľane slovinskej ministerke práce, sociálnych vecí, rodiny a rovnosti príležitostí Kseniji Klampfer. Následne aj štátnemu tajomníkovi ministerstva zahraničných vecí Slovinska Dobranovi Božičovi. Popoludní rokoval s portugalským ministrom práce, solidarity a sociálneho zabezpečenia José Antóniom Vieira da Silvom v Lisabone. Informoval ich, že slovenská vláda považuje kandidatúru na sídlo ELA za svoju politickú prioritu, a to najmä pre dôležitosť pracovnej mobility nielen pre Slovensko, ale aj pre EÚ. „Slovensko pristupovalo k rokovaniam o spisoch, ktoré sa týkajú mobility, nanajvýš konštruktívne a proeurópsky. Dovolím si povedať, že sme jasne preukázali schopnosť a záujem spájať. Myslím, že aj táto schopnosť je dôležitá, keď ide o inštitúciu, akou je ELA,“ povedal v úvode stretnutí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Počas prezentácie ponuky Slovenska vyzdvihol, že aj vzhľadom na predmet činnosti agentúry je opodstatnené, aby bola uprednostnená krajina, ktorá je členom Schengenu a je v najvyššej možnej miere integrovaná do štruktúr EÚ. „Slovensko je jediným kandidátom, ktorý je členom eurozóny a Schengenu zároveň. Táto skutočnosť logicky vplýva aj na pohyb pracovnej sily z a na Slovensko, keďže dnes už nielen vysielame, aj ale prijímame veľa zahraničných pracovníkov. To zvyšuje náš potenciál ako krajiny, ktorá má skúsenosti a rozumie problematike pracovnej mobility,“ doplnil Ján Richter.

Rezortným partnerom zároveň podrobne prezentoval možnosti, ktoré pre sídlo novej európskej inštitúcie Bratislava ponúka. „Máme k dispozícii novú modernú budovu v centre mesta, priame spojenie na medzinárodné letisko vo Viedni i v Bratislave a všetky ostatné dôležité dopravné uzly, medzinárodné školy, dostupnú zdravotnú starostlivosť. Ponúkame komplexné sociálne zabezpečenie pre celú rodinu a počítame aj s asistenčnou službou pre pracovníkov agentúry,“ informoval Ján Richter.

Slovinská ministerka aj portugalský minister ocenili, že Ján Richter im našu ponuku prezentoval osobne. Slovensko považujú za silného kandidáta, a to najmä preto, že je jednou z posledných krajín, ktoré ešte nehostia žiadnu európsku inštitúciu.

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. Jeho hlavným poslaním bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napr. informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.