Hlavné menu


Výška životného minima od 1. júla 2011

K 1. júlu 2011 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 194/2011 Z.z.:

  • 189,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 132,42 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 86,65 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.