Hlavné menu


Výška životného minima od 1. júla 2008

K 1. júlu 2008 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 225/2008 Z. z.:

  • 5 390 Sk mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 3 760 Sk mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 2 460 Sk mesačne ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo ak ide o nezaopatrené dieťa.