Hlavné menu


Výška životného minima od 1. júla 2005

K 1. júlu 2005 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 262/2005 Z. z.:

  • 4 730 Sk mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 3 300 Sk mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 2 150 Sk mesačne ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo ak ide o nezaopatrené dieťa.