Hlavné menu


Sekretariát výboru

Sekretariát výboru je výkonným orgánom výboru, ktorý plní úlohy spojené s organizačným, personálnym a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru.

Kontakt

Mgr. Lívia Jurová
tajomníčka Výboru pre seniorov
Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava
_______________________________________
e-mail: livia.jurova@employment.gov.sk
tel.: +421 - 2 -2046 1825
mobil.: +421 - 917 624 825