Hlavné menu


Štatút Výboru pre seniorov

Štatút Výboru pre seniorov upravuje jeho postavenie, pôsobnosť, zloženie
a základné zásady činnosti výboru: