Hlavné menu


Sociálne poistenie a dôchodkový systém

Úlohou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je zaistiť pokojnú budúcnosť pre všetkých. Rezort tvorí legislatívu v oblasti sociálneho poistenia a dôchodkov tak, aby ochránilo veľkú časť obyvateľstva pred rizikami v živote a zároveň zabezpečilo spravodlivé prerozdelenie dôchodkov v národnom hospodárstve.

Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR SR spravuje súbor cieľov, nástrojov a metód, ktorý zabezpečuje príjem ekonomicky neaktívneho obyvateľstva.

Dôchodkový systém sa týka každého z nás, avšak jednotlivým skupinám z neho plynú v rôznych etapách ich života rôzne výhody, ale aj povinnosti.

Nová nemocenská dávka – tehotenské

Od 1. apríla 2021 sa rozšíri systém nemocenských dávok o novú dávku – tehotenské. Účelom dávky je zabezpečenie príjmu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s tehotenstvom.

Čítaj ďalej

Dlhodobé ošetrovné

S účinnosťou od 1. apríla 2021 sa zavádza nová kategória dávky ošetrovné, tzv. dlhodobé ošetrovné.

Čítaj ďalej