Hlavné menu


Sociálne poistenie a dôchodkový systém

Úlohou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je zaistiť pokojnú budúcnosť pre všetkých. Rezort tvorí legislatívu v oblasti sociálneho poistenia a dôchodkov tak, aby ochránilo veľkú časť obyvateľstva pred rizikami v živote a zároveň zabezpečilo spravodlivé prerozdelenie dôchodkov v národnom hospodárstve.

Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR SR spravuje súbor cieľov, nástrojov a metód, ktorý zabezpečuje príjem ekonomicky neaktívneho obyvateľstva.

Dôchodkový systém sa týka každého z nás, avšak jednotlivým skupinám z neho plynú v rôznych etapách ich života rôzne výhody, ale aj povinnosti.

Mimoriadna valorizácia dôchodkov

Vzhľadom na neustále vysoký rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov a trend vývoja inflácie došlo v roku 2023 k mimoriadnej valorizácii dôchodkových dávok k 1. júlu 2023 z dôvodu, že kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za mesiace júl 2022 až marec 2023 presiahol 5 %. To znamená, že v prípade všetkých dôchodcov, ktorým sa k 1. júlu 2023 vyplácala dôchodková dávka alebo sa začala vyplácať do 31. decembra 2023, sa suma ich dôchodku zvýši k 1. júlu 2023 alebo odo dňa priznania o 10,6 %. V prípade priemerného sólo starobného dôchodku to znamená zvýšenie z 578,7 eura na 640,1 eura, t. j. o 61,4 eura.

Čítaj ďalej

Zrušenie nároku na tzv. pandemické ošetrovné

Od 1. septembra 2023 dôjde k zrušeniu nároku na tzv.  pandemické ošetrovné, čiže Sociálna poisťovňa od tohto dátumu nebude vyplácať pandemické ošetrovné. Jednak už nevzniknú nové nároky na pandemické ošetrovné a zároveň zaniknú nároky na pandemické ošetrovné vyplácané dlhodobo. Poistenci, ktorí ošetrujú choré dieťa do 16 rokov veku, alebo ktorí sa starajú o dieťa do 11/18 rokov veku z dôvodu, že dieťa má nariadené karanténne opatrenie, detské jasle/materská škola/škola sú uzatvorené rozhodnutím príslušného orgánu alebo osoba, ktorá sa o dieťa stará ochorela/ má nariadené karanténne opatrenie, budú mať aj po zrušení nároku na pandemické ošetrovné zachovaný nárok na „štandardné“ ošetrovné v maximálnej dĺžke 14 dní.

Čítaj ďalej